Nieuws

Romeinse sporen in Antwerpen (VIDEO)

embed
Onder het Steen hebben archeologen sporen uit de Gallo-Romeinse periode gevonden. Het gaat onder andere om aarde-werk, uit de eerste drie eeuwen van onze jaartelling, en een greppel die mogelijk nog ouder is. Door de restauratie-werken aan het Steen, en de her-aanleg van de Schelde-kaaien, krijgen de archeologen een unieke kans om het verleden - van één van de oudste stukjes Antwerpen - bloot te leggen