Nieuws

Rookpluim door affakkeling op Scheldelaan

Momenteel is een grote rookpluim te zien boven de haven van Antwerpen. Er is geen reden tot ongerustheid, het gaat om een verbranding van gassen bij een havenbedrijf om veiligheidsredenen.  

De affakkeling gebeurt op een veilige manier en op grote hoogte. Op die hoogte is er geen gevaar voor de installaties of de omgeving. Affakkelen is het verbranden van de vrijgekomen gassen  bij onder andere aardgaswinning.

De rookpluim is tot ver buiten Antwerpen te zien.  Verschillende brandweerkorpsen hebben al melding gekregen. 

(bericht website stad Antwerpen)