Nieuws

Runcvoorthof in Merksem krijgt nieuwe bestemming

Het Runcvoorthof in Merksem krijgt een nieuwe bestemming. In de kasteel- en dienstvleugel komen 7 huurwoningen. De kloostervleugel wordt via een oproep tot erfpacht op de markt gebracht. Het koetshuis krijgt na renovatie een commerciële invulling. In een latere fase wordt ook het openbaar domein rond het kasteel heraangelegd. Verstraete Vanhecke nv voert de werken aan het gebouw uit. Die starten midden november en worden, als alles vlot verloopt, begin 2021 afgerond. AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert het project. De architecten zijn de tijdelijke vereniging Collectief Noord Architecten en Studio Roma. 

Het kasteel Runcvoorthof is een historisch waardevolle site in Merksem. De oorsprong ervan gaat terug naar het midden van de 16de eeuw. Het gebouw bestaat uit 3 vleugels: een kasteelvleugel, een dienstvleugel en een kloostervleugel. Er is ook een koetshuis. De kasteel- en dienstvleugel en het koetshuis werden in 1984 beschermd als monument. De kloostervleugel werd niet beschermd maar maakt samen met het omliggende park deel uit van een beschermd stadsgezicht. Bovendien is de kloostervleugel, samen met de rest van de gebouwen, opgenomen in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed. 

Wonen in de kasteel- en dienstvleugel

In de kasteel- en dienstvleugel realiseert AG VESPA 7 woningen. Er komen zowel gezinswoningen als een studio en een loft. De woningen worden volledig afgewerkt en daarna verhuurd. 

De architecten gaan respectvol om met het waardevolle erfgoed van het Runcvoorthof: de basisindeling van het kasteel wordt zo veel mogelijk behouden en waar mogelijk teruggebracht naar de originele staat. Waardevolle historische elementen worden zo veel mogelijk bewaard en hersteld. 

Koetshuis met commerciële invulling

Het koetshuis, dat naast het kasteel ligt, wordt gerenoveerd en krijgt daarna een nieuwe commerciële invulling. AG VESPA neemt de renovatie van de buitenzijde op zich en zal nadien een oproep lanceren voor de nieuwe commerciële invulling. 

Erfpachter gezocht voor de kloostervleugel

Ook de kloostervleugel van het Runcvoorthof wordt herbestemd. AG VESPA neemt de renovatie van de buitenzijde van de kloostervleugel op zich en zoekt een erfpachter die de vleugel een nieuwe invulling geeft en de renovatie- en inrichtingswerken aan de binnenzijde op zich neemt. In de kloostervleugel voorziet het ontwerp in een woonproject. De erfpachter heeft echter ook de mogelijkheid om van die bestemming af te wijken en er gemeenschapsvoorzieningen of voorzieningen van openbaar nut in onder te brengen. 

Kandidaten kunnen een bod en projectvoorstel voor de kloostervleugel indienen tot uiterlijk vrijdag 1 februari 2019 om 10 uur. De kandidaten worden beoordeeld op basis van het bod, de gekozen bestemming voor de kloostervleugel en de kwaliteit van hun projectvoorstel. 

Als alles vlot verloopt, zijn alle werken aan het gebouw begin 2021 afgerond. 

Omgevingsaanleg zorgt voor extra troeven

Na de renovatie van het Runcvoorthof zal samen met de stad en het district ook de omgeving rondom het kasteel heraangelegd worden. Door de kapel naast de kloostervleugel af te breken, wordt het kasteel opnieuw als een vrijstaand gebouw in het park geplaatst. Zo krijgt het Runcvoortpark een extra toegang. De historische toegangsbrug wordt een nieuwe publieke doorsteek. 

Bij de omgevingsaanleg van het park is er specifieke aandacht voor de grens tussen de private woningen en het publieke park. Rondom het gebouw komen buffers in de vorm van groene perken met lage dichte begroeiing of in de vorm van de historische gracht. 

De Terlindenhofstraat wordt heringericht tot een dreef als waardige entree van het park. 

Het definitieve ontwerp van de omgevingsaanleg wordt verwacht in het voorjaar van 2019. 

Zo draagt de herbestemming van het Runcvoorthof bij aan het masterplan Groen Hart Merksem. De parken in het centrum van Merksem werden ruimtelijk en functioneel met elkaar verbonden en vormen samen één groen geheel, waar het aangenaam vertoeven is. 

Kwaliteitsvolle en duurzame projecten

Met de renovatie van het Runcvoorthof vormt AG VESPA opnieuw een leegstaand pand om tot kwaliteitsvol en duurzaam woonproject. Op die manier krijgt de opwaardering van een aantal wijken een impuls. Dit project combineert de voordelen van een aangename, rustige en groene omgeving met een makkelijke bereikbaarheid van winkelstraten en verder het centrum van Antwerpen. 

Meer info over het project Runcvoorthof staat op www.agvespa.be.

(bericht en afbeelding : Stad Antwerpen)