Gezondheid

Rupelgemeenten geven aanbeveling geen groepsactiviteiten voor jongeren te organiseren

embed
De gemeentebesturen van de Rupelstreek bevelen sterk aan om ook voor jongeren onder de 12 jaar de komende twee weken geen sportactiviteiten of andere groepsactiviteiten meer te organiseren. Reden daarvoor is de mogelijke covid-uitbraak van de Britse variant in de buurgemeenten. Maar een formeel verbod is het niet.