Onderwijs

Samen blokken blijft ook in coronatijd mogelijk

Sinds 2015 organiseert STAN, het studentenplatform van de stad Antwerpen en de Antwerpse hogeronderwijs instellingen, het project STUDY360 waarbij studenten samen blokken op markante locaties in de stad. Ook nu - en zelfs nog meer dan anders - hebben studenten nood aan ruimte en een groepsgevoel om de blok- en examentijd met succes door te komen. Daarom wordt een extra lange coronaproof editie van STUDY360 op poten gezet, van eind november tot eind januari. Opnieuw zetten heel wat organisaties mee hun schouders onder het project. Een opvallende tendens daarbij is dat veel cultuurhuizen hun deuren openen voor studenten.

Van 23 november 2020 tot eind januari 2021 kunnen Antwerpse studenten op maar liefst 16 verschillende locaties terecht om zich voor te bereiden op de examens. STUDY360 start 2 weken vroeger dan de voorbije edities. Zo wordt er extra snel en langer dan normaal de nodige veilige ruimte geboden en ingespeeld op de noden van de studenten.

“Deze tweede corona-lockdown valt onze studenten ontzettend zwaar”, zegt schepen voor onderwijs Jinnih Beels. “Zeker nu de blok- en examenperiode eraan komt, geven veel studenten aan nood te hebben aan een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en samen studeren. Dat moet natuurlijk op een coronaveilige manier kunnen gebeuren. Door deze locaties open te stellen, willen we als stad die mogelijkheid bieden, waarbij we studenten hun veiligheid garanderen en tegelijk tegemoetkomen aan hun noodkreten.”

Zoals elke editie bestaat het aanbod ook deze keer uit verrassende blokplekken, die bovendien strenge coronamaatregelen hanteren om de studenten ook een veilige blokhaven te garanderen. Naast Den Bell, Brouwerij De Koninck, Multiburo, Noordpoort, Campus National en GATE15/TAKEOFF_ laat deze editie ook een opvallend groot aantal cultuurhuizen hun hart voor studenten zien. Het MAS, Arenberg, Trix Merksemdok, coStA, CC Berchem, CC Ekeren en Bib Park Merksem bieden een veilige ‘blokhaven’.

Naast het aanbod van STUDY360 bieden ook alle Antwerpse instellingen voor hoger onderwijs op hun campussen studieplaatsen aan. Alle info over dat aanbod vinden studenten terug op de kanalen van hun eigen onderwijsinstelling.

Strikte opvolging van de coronamaatregelen

Deze editie van STUDY360 wordt - net als die voor de zomer - streng coronaproof opgebouwd. Op elke locatie worden de nodige maatregelen getroffen om het samen studeren veilig te laten verlopen.

Studenten kunnen zich vanaf 18 november registreren op www.study360.be en zo een persoonlijke toegangscode voor de hele wintereditie krijgen. Hiermee wordt op de locatie ingelogd en kan live op de website gevolgd worden hoeveel plekjes nog vrij zijn om zo wachtrijen te voorkomen. Er wordt een noodnummer geactiveerd voor de STUDY360-blokkers als meldpunt bij problemen. Alle geldende coronamaatregelen worden via de website en communicatie op de locaties duidelijk gemaakt aan alle deelnemers en daarop wordt streng toegekeken.

Alle info staat op www.study360.be.