Nieuws

Schapen grazen langs grachtkanten Schoonselhof

Parkbegraafplaats Schoonselhof heeft een uitgebreid netwerk van grachten. Tot nu toe gebruikte de stad machines om de ongewenste begroeiing op de grachtkanten te verwijderen. Vanaf vandaag nemen 150 Kempische heideschapen die taak over. Zij zullen de grachtkanten begrazen en zo op een duurzame manier bijdragen tot een beter en ecologisch beheer ervan.

De uitgestrekte parkbegraafplaats Schoonselhof telt ongeveer 8 kilometer aan grachtkanten. Het onderhoud daarvan met machines is een tijdrovende taak. Bovendien beschadigen de maaimachines soms de wortels van de bomen in de lanen en verdichten ze de ondergrond.

Stootbegrazing

Vanaf vandaag zal een kudde heideschapen, met een vaste herder, de grachtkanten begrazen, wat het machinaal beheer overbodig maakt. Hiervoor maakt de herder gebruik van stootbegrazing. Daarbij bakent hij telkens een perceel rondom een gracht af met verplaatsbare rasters, waarna de begroeiing kort en intensief begraasd wordt. Wanneer de grachtkanten voldoende zijn afgegraasd, worden de rasters verplaatst.

De schapen zijn het gewoon om op steilere taluds en schralere terreinen te grazen, maar er is ook extra aandacht voor hun welzijn. De herder controleert dagelijks de kudde en leidt hen regelmatig naar een vlak gedeelte waar ze kunnen rusten.

Heel wat voordelen

De begrazing levert heel wat voordelen op. Ze verhoogt de biodiversiteit en zorgt voor een gevarieerde kruidlaag langs de grachten. Uitheemse invasieve planten en te hoge planten of struiken die de grachtkanten overwoekeren, worden teruggedrongen. Bovendien beschadigen de schapen de ondergrond niet, wat een ecologisch beheer mogelijk maakt. Op die manier dragen de dieren bij tot een duurzame conservatie van het beschermde landschap.

Schepen Fons Duchateau, bevoegd voor groen en stads- en buurtonderhoud, is erg tevreden: “De grachtkanten in het Schoonselhof lenen zich uitstekend voor de begrazing met schapen. Het is beter voor het milieu en niet duurder dan machinaal beheer. Het Schoonselhof is een plaats waar mensen komen rouwen of stilte zoeken. Onderhoudswerken met machines kunnen dat verstoren. Schapen op deze plek is overigens niets nieuws. Zo bestaat er fotomateriaal uit 1904 van een herder met zijn kudde schapen op het Schoonselhof. Het domein was toen nog in privéhanden. Pas in 1911 kocht de stad het gebied om er een begraafplaats in te richten.”

(archieffoto Pixabay)