Onderwijs

"Scholen zijn niet de motor van de besmettingen"

Uit het contactonderzoek van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) blijkt dat er in de periode tussen 23 november en 6 december bij 0,12% van de leerlingen en 0,24% van de onderwijspersoneelsleden een positieve COVID-test afgenomen werd. De cijfers zijn daarmee vergelijkbaar eind september. Het merendeel van de besmettingen blijkt ook nu te herleiden tot situaties buiten de schoolmuren. “De cijfers zijn niet verrassend, maar vragen wel verdere opvolging”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Scholen zijn niet de motor van de besmettingen, maar de situatie in de bredere samenleving vereist dat we waakzaam blijven”.

In de periode tussen 23 november en 6 december werd er bij 1.492 leerlingen (0,12%) en 393 personeelsleden (0,24%) een positieve COVID-test afgenomen. 5.847 leerlingen (0,49%) en 336 personeelsleden werden in quarantaine geplaatst. Dat is een verwachte stijging ten opzichte van de vorige rapporteringsperiode, vermits die ook een week van de herfstvakantie omvatte. De cijfers zijn daarentegen wel vergelijkbaar met de tweede rapportering van dit schooljaar eind september. Het merendeel van de besmettingen blijkt net als in de voorbije maanden te herleiden tot situaties buiten de schoolmuren. Dat wordt bevestigd door de vaststelling dat de voornaamste redenen om over te gaan tot een test een nauw contact binnen de gezinscontext of het vertonen van COVID-19 symptomen is. Mensen besmetten elkaar vooral buiten school.

“Het virus is nog steeds heel aanwezig in de samenleving en duikt dus ook op in de scholen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Een school is wel een goed gecontroleerde omgeving, waar de veiligheidsregels consequent gehandhaafd worden. We gaan die veiligheidsmaatregelen nu verder volhouden en we gaan de vinger aan de pols blijven houden. In de komende 2 weken staan er daarenboven kerstexamens en online deliberaties op het programma, die het aantal schoolse contacten zullen verminderen”.

(Foto: © Pixabay)