Nieuws

Sint-Andries als Smart Zone, een proeflabo voor de slimme stad

Antwerpen gaat onderzoeken hoe technologie het leven in een stad kan verbeteren. Daarvoor start ze met een proefproject in de wijk Sint-Andries. De buurt wordt een ‘Smart Zone’, een proeflabo om nieuwe technologieën uit te testen.

De stad gaat samen met de buurt en onderzoeksbureau imec heel concreet aan de slag. In eerste instantie zal onderzocht worden hoe technologie kan bijdragen om drie zaken te realiseren: veiligheid bij het oversteken, een aangename buurt en efficiëntere laad- en loszones. Momenteel zijn de voorbereidende werken om de ‘Smart Zone’ in te richten volop bezig. Begin 2018 start de ‘Smart Zone’. Dit proefproject past binnen de slimme stad waarop Antwerpen blijft inzetten, steeds met respect voor de privacy.

Schepen voor economie Caroline Bastiaens licht toe: “In de Smart Zone vertrekken we vanuit de uitdagingen waarvoor we staan als stad en niet vanuit de technologie op zich. We willen meerwaarde creëren voor maar ook mét de burger en daarom namen we de voorbije maanden de tijd om bewoners en bedrijven in Sint-Andries te bevragen over hun noden, bezorgdheden en prioriteiten. Mensen konden hun input geven ofwel online (via de Wappr app), ofwel via fysieke workshops.”