Nieuws

Sint-Annabos, de laatste herfst?

Dit weekend organiseert Natuurpunt een geleide wandeling op Linkeroever met als thema 'Sint-Annabos, de laatste herfst?' Het natuurgebied zal deels gekapt worden voor de Oosterweelwerken.

Dit bos ligt op minder dan 3 km van de Grote Markt van Antwerpen. Het is 96 ha groot, herbergt onder meer een vijftal roofvogelsoorten en is een pleisterplaats voor spechten. Het vormt een belangrijke buffer voor geluidsoverlast en fijnstof tussen de ring, de industrie en woonkernen. Dit bos kan gezien worden als de linkerlong van de stad Antwerpen; een rechterlong heeft Antwerpen niet

Om het belang van het bos aan te tonen, organiseert Natuurpunt dit weekend een geleide wandeling.  Afspaak aan de ingang  van het Sint Annabos  aan de A. Vermeylenlaan, naast WZC Hof ter Schelde.  Er wordt gewandeld tussen 14 en 16u