Nieuws

Diensten Sint-Erasmus verhuizen naar nieuwe Cadix Campus

Het Sint-Erasmusziekenhuis in Borgerhout verhuist met bijna alle diensten naar de nieuwe ZNA Cadix-campus aan het Eilandje.

De herschikkingen kaderen in de opening van de nieuwe site ZNA Cadix (gelegen naast Park Spoor Noord) die voorzien is tegen 2020. Dan verhuizen alle medische en ondersteunende afdelingen van ZNA Stuivenberg en van ZNA Sint-Erasmus naar ZNA Cadix.  Het volledig vernieuwde ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis blijft aan de Pothoekstraat. De materniteit van ZNA Sint-Erasmus verenigt zich binnen afzienbare tijd met deze van ZNA Jan Palfijn.

De polikliniek in ZNA Sint-Erasmus blijft ook na 2020.

Deze verschuivingen hebben geen effect op tewerkstelling.

(foto : Google Streetview)