Mobiliteit en Verkeer

Slimme verkeerslichten voor betere doorstroming

In Berchem start vandaag een proefproject met slimme verkeerslichten. Die worden aangestuurd door de drukte op de baan.

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer liet daarvoor vijf kruispunten op de Grotesteenweg uitrusten met detectielussen. Het licht springt daar nu op groen of rood op basis van het aantal voertuigen. De verkeerslichten staan in verbinding via een netwerk en spelen in op elkaar. Het systeem moet zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Opmerkelijk is dat het voetgangerslicht niet meer automatisch op groen springt, dat moet aangevraagd worden met een drukknop.