Nieuws

Sluiting zaak Bothastraat wegens drughandel

Het college bevestigde het besluit van de burgemeester om een zaakin de Bothastraat in Borgerhout te sluiten. De zaak blijft gedurende twee maanden, tot en met 8 mei, gesloten wegens herhaaldelijke illegale feiten.

De politie stelde na meerdere controles vast dat er aanwijzingen waren van aanhoudende overlast met betrekking tot druggebruik en -verkoop. Zo werden er tijdens een controle in het café onder meer drie zakjes hasj (met een totaalgewicht van 5,04 gram), een zakje cannabis van 2,58 gram en een half opgerookte joint aangetroffen. Tijdens een andere controle, uitgevoerd nadat een patrouille een cannabisgeur waarnam vanuit de inrichting, waren er vier personen aanwezig, waarvan een in het bezit was van een gebruikershoeveelheid cannabis. Ook stelde de politie vast dat er gerookt werd in de inrichting en lag er een opgerookte joint op tafel en een joint op de grond. De uitbater, die bij de politie gekend staat wegens drugfeiten, werd meermaals aangetroffen in het bezit van cannabis. 

Uit verdere vaststellingen van de politie bleek dat twee personen, die de zaak slechts kort hadden bezocht, allebei een gebruikershoeveelheid drugs bezaten. De tweede persoon verklaarde bovendien dat hij de drugs had aangekocht in het café en de verpakking van deze drugs was identiek aan die van de eerste persoon. Een derde persoon, in het bezit van een gebruikershoeveelheid hasj en marihuana in identieke verpakking,  Hij probeerde te vluchten bij aanvang van de controle.

De zaakvoerder was niet aanwezig en er brandde geen licht in het café. Ook werd de toegangsdeur na bezoek door de verschillende afnemers op slot gedaan. Binnen hing een doordringende geur van cannabis en werden 26 verpakkingen cannabis (69,15 gram), 20 verpakkingen hasj (83,96 gram), vier verpakkingen cocaïne (2,64 gram), twee half opgerookte joints en 20 lege verpakkingen aangetroffen. Verder stond er nergens drank of voedsel op de tafels of in de koeltoog, brachten klanten hun eigen drank mee en zat er in de kassa geen geld. Het café werd na deze controle gerechtelijk verzegeld.

De vaststellingen van de politie wijzen erop dat in het café herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die te maken hebben met verkoop, aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van drugs. De aanwezigheid van het café zorgt voor een duidelijk gevaar voor verstoring van de openbare orde in de buurt. Daarom is een tijdelijke sluiting van twee maanden noodzakelijk om de openbare veiligheid in de buurt te garanderen en de drughandel te ontmoedigen.

(foto : Google Street View)