Nieuws

Sluiting café wegens drughandel

Het college bevestigde het besluit van de burgemeester om een café op de Turnhoutsebaan te sluiten. De zaak blijft gedurende 3 maanden, tot en met 11 februari, gesloten wegens illegale feiten.

Het café stond bij de politie al gekend als ontmoetingsplaats voor personen met een criminele achtergrond, en ze ontvingen al meldingen van overlast. De politie merkte af en toe klanten op in de zaak, maar zij consumeerden nooit iets. Vaak hingen er mannen rond aan de deur die de openbare orde verstoorden. Daarom ging de politie over tot een controle van het café. 

Ze merkten meteen een overheersende cannabisgeur op. In de rokersruimte waren 8 personen aanwezig en er werd openlijk cannabis gerookt. In de asbak lagen ongeveer 10 joints en op de grond lagen nog 3 opgerookte joints.Van de 8 aanwezigen in de rokersruimte hadden 6 personen een gebruikershoeveelheid drugs bij. Verder had een persoon geen geldige verblijfsdocumenten bij en stond een persoon geseind. De uitbater had ook een gebruikershoeveelheid softdrugs op zak. Het café werd hierna gerechtelijk verzegeld. 

De vaststellingen van de politie wijzen erop dat in het café herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die te maken hebben met verkoop, aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van drugs. De zaak ligt in een buurt van winkels, scholen en haltes voor openbaar vervoer. De aanwezigheid van deze zaak zorgt voor een duidelijk gevaar voor verstoring van de openbare orde in een buurt die al langere tijd gebukt gaat onder drugproblematiek. Een sluiting van 3 maanden is noodzakelijk om de drughandel te ontmoedigen en de openbare veiligheid te garanderen en druggebruikers, –kopers en –verkopers te ontmoedigen. 

(foto Pixabay)