Nieuws

Sluiting eetgelegenheid wegens drughandel

Het college bevestigde het besluit van de burgemeester om een eetgelegenheid op de Turnhoutsebaan te sluiten. De zaak blijft gedurende een maand, tot en met 14 juli 2020, gesloten wegens herhaaldelijke illegale feiten.

De politie stelde vast dat er aanwijzingen waren van aanhoudende overlast met betrekking tot druggerelateerde feiten. Zo merkten ze tijdens een gecoördineerde actie op dat verschillende personen de zaak kortstondig bezochten zonder etenswaren te kopen. Een persoon die ze controleerden, had na zijn bezoek een gebruikershoeveelheid hasj van 2,48 gram in zijn bezit en verklaarde dat hij van de drugverkoper, behalve hasj, ook eten moest aankopen. Hij verklaarde ook dat hij van vrienden vernomen had dat in de zaak hasj aangekocht kon worden.

Tijdens de huiszoeking lag op de toog een verkoophoeveelheid hasj van 1,94 gram lag, die identiek was aan de hasj die bij de gecontroleerde koper werd aangetroffen. Ook de rol cellofaan achter de toog was gelijk aan die van de verpakking bij de gecontroleerde persoon. Verder bezat de uitbater 510 euro en lag er onder een matras op de eerste verdieping 490 euro verdeeld over verschillende coupures. De uitbater werd gearresteerd.

De vaststellingen van de politie tonen aan dat er in de zaak herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die te maken hebben met verkoop, aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van drugs. De eetgelegenheid ligt aan een centrale verkeersas, in de buurt van winkels, scholen en haltes voor openbaar vervoer. De aanwezigheid van de zaak zorgt voor een duidelijk gevaar voor verstoring van de openbare orde in de buurt. Bovendien werd de zaak al eerder bestuurlijk gesloten omwille van druggerelateerde activiteiten, op grond van artikel 9bis van de Drugwet. Daarom is een tijdelijke sluiting van een maand noodzakelijk om de openbare veiligheid in de buurt te garanderen en de drughandel te ontmoedigen.

(foto Google Street View)