Mobiliteit en Verkeer

Snelle en tijdelijke verkeersmaatregelen in Antwerpen, Deurne en Wilrijk

Om de verkeersveiligheid te verhogen plant stad Antwerpen enkele snelle en tijdelijke verkeersmaatregelen in verschillende districten.

Concreet gaat het om infrastructuuringrepen in 5 straten in de districten Antwerpen, Wilrijk en Deurne.

1. Waterbaan in Deurne

Ter hoogte van nummers 173 en 145 worden er telkens 2 zwarte rijbaankussens en plooibakens geplaatst. Ter hoogte van nummer 132 en 147 komen er markeringen en plooibakens in de parkeerstroken.

2. Drakenhoflaan in Deurne

Op het kruispunt met de Van Notenstraat en de Victor De Langhstraat maakt de stad de oversteekplaats veiliger. Dat doet ze door een zebrapad met een middengeleider en plooibaken te plaatsen dwars over de Drakenhoflaan. Op het kruispunt worden hoekuitstulpingen voorzien. De parkeerplaatsen worden afgebakend met markeringen en plooibakens.

3. Pastoor De Conincklaan in Wilrijk

Ter hoogte van huisnummer 1 komen er 2 rijbaankussens met een middengeleider. Het kruispunt met de Acacialaan wordt compacter gemaakt met jerseys en een middengeleider en krijgt een hoekuitstulping. Ter hoogte van huisnummer 34, 44 en 52 worden verkeersplateaus geplaatst en worden de parkeerplaatsen afgebakend met markeringen en plooibakens. Het district Wilrijk heeft de intentie om ook het kruispunt van de Pastoor De Conincklaan met de Frans De Cortlaan te voorzien van verkeersremmende maatregelen.

4. Doornstraat/Geitepad in Wilrijk

De oversteekplaats voor voetgangers en fietsers wordt veiliger gemaakt door onder andere een zebrapad en fietsmarkeringen aan te brengen dwars over de Doornstraat (N106). Tussen de rijbanen komt een opstelruimte met jerseys en verdrijvingsvakken. Ook tussen fietspad en rijweg komt een opstelruimte. Om de zichtbaarheid te verbeteren worden de parkeerplaatsen onderbroken en worden er 30 meter voor en na de oversteekplaats verdrijvingsvakken aangebracht. Op het Geitepad wordt de bestaande fietssluis geoptimaliseerd waardoor deze nog veiliger wordt. De zigzagbeweging zorgt voor oogcontact met het aankomende auto- en vrachtverkeer.

5. Thonetlaan in Antwerpen

Het kruispunt met het Thomas Morusplein wordt veiliger gemaakt door een asverschuiving en middeneilanden (met jerseys) aan te brengen. De parkeerplaatsen worden afgebakend met markeringen en plooibakens.