Mobiliteit en Verkeer

IC-verbinding tussen Antwerpen en Hasselt niet mogelijk

Er moet een snellere treinverbinding komen tussen Hasselt en Antwerpen. Daarvoor pleit reizigers-organisatie TreinTramBus en ook heel wat politici.

Ook de stadsbesturen van Antwerpen en Hasselt willen elk uur een snelle, klokvaste trein tussen beide steden. Want met de auto sta je heel vaak in de file op de E313. Maar op dit moment kan de trein niet echt een volwaardig alternatief genoemd worden. In de daluren ben je ook liefst anderhalf uur onderweg omdat dan niet de kortste route wordt gekozen en nochtans is ook dan de vraag naar tickets groot.

Volgens NMBS is het echter niet mogelijk om een IC-trein in te zetten tussen Antwerpen en hasselt.

Woordvoerder Dimitri Temmerman : "NMBS bekijkt continu hoe ze het aanbod voor haar reizigers kan verbeteren en streeft daar ook voor in Limburg. Dat kan echter enkel als de spoorinfrastructuur, die wordt beheerd door Infrabel, dat toelaat. Voor het treinverkeer van en naar Antwerpen moeten we in Limburg rekening houden met de diesellijn via Mol, maar ook met het goederenverkeer dat gebruik maakt van lijn 35 (via Diest). Door die beperkingen is het niet mogelijk om vanuit Hasselt een IC-verbinding van en naar Antwerpen toe te voegen aan het aanbod zonder het bestaande aanbod te verminderen." 

Tijdens de ochtend- en avondspits rijden er telkens wel twee piekuurtreinen tussen Hasselt en Antwerpen (via Diest). Op deze treinen zijn volgens de NMBS nog voldoende zitplaatsen beschikbaar.