Gezondheid

Sneltests ingezet in ziekenhuizen, testcentra, bij huisarts en op school

‘PCR-testen blijven de gouden standaard in het testbeleid, omdat zij het meest betrouwbaar zijn, maar dankzij nieuwe wetenschappelijke technieken kunnen we ook met nieuwe technieken aan de slag gaan.’ Dat heeft coronacommissaris Pedro Facon gezegd op de persconferentie van Sciensano en het Crisiscentrum. Een taskforce testing onder leiding van professor klinische biologie Herman Goossens werkt al een tijdje aan een nieuwe teststrategie.

Snelle antigeentests of sneltests zijn bij personen die symptomen vertonen, bijna net zo betrouwbaar als de PCR-testen. Voorwaarde is wel dat die sneltests binnen de eerste vijf dagen na het optreden van de symptomen worden afgenomen. 'Het is uiteraard ook belangrijk dat de testen goed worden afgenomen, door geschoold personeel en in een geschikte omgeving die de veiligheid van alle betrokken garandeert', aldus Facon nog. De snelle antigeentesten zullen volgens professor Goossens worden ingezet in ziekenhuizen, in test- en triagecentra en in huisartsenpraktijken. 'Het protocol om deze testen uit te voeren is quasi klaar, we hopen dit dan ook zo snel mogelijk te kunnen opstarten', aldus Goossens.

Facon wijst er voorts nog op dat de snelle anitgeentesten bij mensen zonder symptomen veel minder betrouwbaar zijn dan PCR-tests. Ze kunnen wel gebruikt worden om op zoek te gaan naar een cluster, maar enkel bij mensen met een laagrisico. Dat kan bijvoorbeeld in bedrijven of op scholen, maar niet in een woonzorgcentrum waar de mensen veel kwetsbaarder zijn.

Of snelle antigeentesten gebruikt mogen worden om allerlei evenementen, zoals theater of sportwedstrijden, toe te laten, noemde professor Goossens een 'interessante discussie'. Hij wees er wel op dat sneltesten geen overduidelijk bewijs geven dat iemand niet besmet is met het coronavirus. 'Hoogstens kan gezegd worden dat de persoon op de dag van de afname van de test niet besmettelijk is als hij negatief testte. Het virus kan exponentieel toenemen bij iemand die besmet is.’, verklaart hij.

Kort door de bocht betekent dat dat een PCR-test aangeeft wie besmet is, terwijl een snelle antigeentest zegt wie op moment van de afname besmettelijk is. Een negatieve snelle antigeentest betekent dus niet dat de persoon niet besmet is.

Ook speekseltesten ingezet in nieuwe teststrategie

Naast de antigeentesten zijn er ook speekseltesten. 'Die zijn vooral veelbelovend voor herhalingstests en repetitieve tests', klinkt het. Mensen kunnen namelijk hun eigen speeksel verzamelen waardoor geen gezondheidspersoneel en beschermingsmiddelen moeten worden ingezet.

(Bron en foto: © Belga)