Politiek

Sp.a sluit kerncentrales in 'alternatief energieplan'

Oppositiepartij sp.a legt een 'alternatief energieplan' op tafel waarin de kerncentrales tegen 2025 worden gesloten, zonder dat volgens de Vlaamse socialisten de bevoorradingszekerheid in gevaar komt, investeerders worden afgeschrikt of de energiefactuur voor gezinnen en bedrijven de hoogte inschiet.

Volgens sp.a is het de hoogste tijd om knopen door te hakken over het energiebeleid. 'Straks is het te laat om op een financieel verantwoorde manier de omslag te maken naar 100 procent hernieuwbare energie in 2050. In 2019 zijn er verkiezingen, ook in Europa, en dan ligt alles definitief stil', is de redenering. 'We moeten nú beslissen om alle kerncentrales te sluiten en een duurzaam investeringsklimaat scheppen voor hernieuwbare energie.' Met een tender waarin productie-investeringen worden geveild, wil sp.a de bevoorradingszekerheid garanderen. Een tender is een procedure waarbij door middel van inschrijving getracht wordt een bepaalde dienst of product te verkrijgen, die op basis van factorenafweging wordt verleend of verstrekt.