Nieuws

Speelplein Meetjeslandstraat in Hoboken mag terug open

Het speelplein aan de Meetjeslandstraat in Hoboken, dat al meer dan een jaar gesloten is na klachten van buren, zal volgend jaar heropenen. Maar dan enkel voor de kleinste kinderen. Dat heeft het Hobokense districtsbestuur in haar meerjarenplanning vastgelegd.

Ruim een jaar nadat burgemeester De Wever het speelplein aan de Meetjeslandstraat sloot, lijkt er nu toch een oplossing in de maak. Het speelplein krijgt meer groen, met speeltuigjes voor de kleinsten. Er volgt nog een buurtvergadering over de plannen in december. Vier andere speelterreinen in Hoboken krijgen een make-over. Ook aan de Krugerbrug komt er een nieuwe speelplek bij.