Mobiliteit en Verkeer

Spoorvakbonden onderzoeken juridische stappen tegen Gegarandeerde dienstverlening

In de Kamer werd vannacht de gegarandeerde dienstverlening bij het spoor goedgekeurd. De spoorvakbonden ACV en ACOD laten dit niet zomaar over hun kant gaan en bereiden juridische stappen voor. “Dit is een uitholling van het sociaal overleg”, zegt Luc Piens van ACV-Transcom vrijdag.

Bij de christelijke overheidsvakbond ziet men mogelijkheden om het wetsontwerp dat donderdagavond laat werd goedgekeurd juridisch onderuit te halen. “De Raad van State heeft bij het voorontwerp van minister van Mobiliteit François Bellot een aantal opmerkingen geplaatst”, zegt Luc Piens. Het ging onder meer over de termijn waarin een werknemer moest aangeven of die al dan niet zou staken. Die lag bij een dag staking eerst op vier werkdagen maar werd in het aangepast wetsontwerp teruggebracht tot 72 uur.

Toch lijken die aanpassingen voor ACV niet voldoende. “Wij hebben het gevoel dat de regering rond een aantal problemen is gefietst en enkele adviezen niet heeft opgevolgd. We bekijken nu waar we juridische stappen zullen zetten”, zegt de algemene sectorverantwoordelijke van ACV-Transcom. Ook de socialistische vakbond ABVV liet eerder al verstaan te onderzoeken of de wet juridisch kan worden aangevochten. De vakbond stelt zich onder meer vragen bij het feit dat een NMBS-werknemer 72 uur op voorhand moet aangeven of hij al dan niet zal staken, maar blijkbaar niet op deze beslissing kan terugkomen. Voor welke rechtbank een eventuele procedure zal worden ingeleid, is nog geen uitgemaakte zaak. “Onze juristen buigen zich hierover”, verklaart Ludo Sempels. Stakingsacties zijn voorlopig niet aan de orde, al reageerde de achterban wel “verbaasd”, aldus Piens. “De regering grijpt rechtstreeks in op het stakingsrecht en holt het sociaal overleg uit.”