Nieuws

Sporting A investeert ruim 2,5 miljoen euro subsidie in Antwerpse sportverenigingen

De stad Antwerpen besliste vandaag om 2.591.944,11 euro subsidies te verdelen onder 309 Antwerpse sportverenigingen. De sportverenigingen investeren deze subsidies in sportmateriaal, sportinfrastructuur, sporttechnische vooruitgang en sportparticipatie.

Dankzij de vele Antwerpse sportclubs blijven heel veel Antwerpenaars actief in beweging. Bovendien bevordert hun werking ook de samenhorigheid tussen de vele inwoners van de stad. Het is dan ook logisch dat Sporting A veel investeert in de ondersteuning van deze sportverenigingen. 

Financiële ondersteuning van sportverenigingen

De stad heeft een brede waaier aan ondersteuningsvormen voor sportverenigingen. Een belangrijk deel hiervan is het bieden van financiële steun in de vorm van subsidies. Elk jaar kunnen erkende Antwerpse sportclubs een digitale aanvraag doen om aanspraak te maken op subsidies. Er zijn basissubsidies en subsidies voor sportparticipatie die zorgen voor een financiële ondersteuning van de sportieve werking en de doelgroepwerking. Daarnaast kan de kwaliteit van de (jeugd)sportbegeleiding verhoogd worden dankzij de subsidies voor sporttechnische vooruitgang. Als laatste zijn er de materiaal- en infrastructuursubsidies voor de aankoop en het onderhoud van sportmateriaal en -infrastructuur. Hiermee kan een sportclub investeren in zijn terreinen, gebouwen, materiaal en andere infrastructuur. Dankzij deze subsidie kunnen de Antwerpse sportverenigingen hun infrastructuur onderhouden en verbeteren. Om aanspraak te maken op één of meerdere van deze subsidies, moet elke erkende Antwerpse sportclub die een aanvraag indient, voldoen aan alle voorwaarden uit het subsidiereglement. 

Een totaal van ruim 2,5 miljoen aan sportsubsidies

Dit jaar voldeden 309 erkende Antwerpse sportclubs aan de voorwaarden om sportsubsidies te krijgen. 

Op basis van objectieve criteria in het reglement kende het college van burgemeester en schepenen een verdeling toe van de verschillende subsidies. In 2018 verdeelt Sporting A 239.345,20 euro aan subsidies voor sporttechnische vooruitgang, 541.213,30 euro aan subsidies voor sportparticipatie en 1.811.385,61 euro aan materiaal- en infrastructuursubsidies. De stad investeert dit jaar dus een totaalbedrag van 2.591.944,11 euro in 309 sportclubs. 

Ook inhoudelijke sportverenigingsondersteuning

Naast de financiële ondersteuning biedt Sporting A ook inhoudelijke ondersteuning. Omdat het besturen van een sportvereniging niet alleen voldoende beschikbare financiële middelen vergt, maar ook veel knowhow en engagement. Ook advies verlenen staat dus hoog op de prioriteitenlijst van Sporting A. Zo kunnen sportverenigingen zich inschrijven voor een maandelijkse nieuwsbrief vol interessante artikels over het beheer van een sportvereniging en hebben ze de mogelijkheid om geregeld verschillende vormingen en opleidingen te volgen. Daarnaast wordt individueel advies verleend door sportadviseurs. Dit kan gaan van een eenmalig bezoek tot een intensief begeleidingstraject. 

Alle info over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden is terug te vinden op het sportverenigingenkanaal op www.antwerpen.be

Dit jaar ondersteunde Sporting A ook al 20 topsportclubs en 24 individuele atleten via het Topsportfonds ter waarde van 1.700.000 euro aan topsportsubsidies.

(foto Pixabay)