Nieuws

Stad Antwerpen schenkt 1000 laptops

De coronacrisis heeft ook een sociale impact. Leerlingen die geen computer hebben, dreigen uit de boot te vallen. Kwetsbare mensen zonder computer kunnen sneller geïsoleerd geraken of vereenzamen. Bovendien hebben zij minder mogelijkheden om op de hoogte te blijven van de actualiteit en om hun administratie te regelen. Daarom besliste de stad om in het kader van e-inclusie 1000 laptops te schenken. De laptops zijn bestemd voor leerlingen en kwetsbare gezinnen of alleenstaanden zonder schoolgaande kinderen.

Leerlingen die thuis geen computer hebben, dreigen door de coronacrisis een leerachterstand op te lopen. Leerstof wordt immers vooral online aangeboden. Momenteel betreft het nog herhalingsleerstof, na de paasvakantie zal er ook vanop afstand nieuwe leerstof worden aangeboden indien de scholen gesloten zouden blijven.

De stad Antwerpen wil helpen hiervoor een oplossing te vinden. Zo doneert ze ongeveer 900 laptops aan leerlingen. Een kleine 200 daarvan worden ter beschikking gesteld aan de vzw Digital for Youth die laptops op vraag van de Vlaamse overheid verzamelt en bezorgt aan leerlingen van het secundair onderwijs die geen computer hebben. Een 700-tal laptops zal de stad zelf bezorgen aan het Antwerpse basisonderwijs. Deze verdeling verloopt via de verschillende onderwijsnetten.

Schepen voor digitalisering Claude Marinower: “We moeten ervoor zorgen dat de coronacrisis geen kansencrisis wordt. Deze crisis zorgt voor verschillende uitdagingen. Ervoor zorgen dat leerlingen geen leerachterstand oplopen, is daar één van. Daarom zetten we met de stad maximaal in om de meest kwetsbare kinderen in de stad te voorzien van een laptop.”

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels vult aan: “Momenteel zetten we alles op alles om te zorgen dat onze leerlingen online kunnen werken. We weten dat heel wat Antwerpse gezinnen geen of beperkte toegang hebben via computer tot het internet. Vandaar deze extra hulp vanuit de stad. Maar laptops alleen zijn niet voldoende. Daarom proberen de schoolteams momenteel met veel inzet alle leerlingen individueel te bereiken en te ondersteunen.”

Daarnaast schenkt de stad ook 100 laptops aan kwetsbare burgers zonder schoolgaande kinderen, zoals bv. kansarme alleenstaanden en senioren. Dit laat hen o.a. toe om via digitale hulpmiddelen in contact te blijven met familie en vrienden. Bovendien hebben ze zo beter toegang tot de actualiteit en kunnen ze hun administratie opvolgen. Wie Nederlandse les of een beroepsopleiding volgt, heeft ook nood aan digitale hulpmiddelen. De verdeling van deze laptops gebeurt in samenwerking met sociale organisaties.

Iedereen die nu een laptop van de stad krijgt, mag die ook na de crisis behouden. Op die manier draagt dit initiatief ook bij aan de langetermijn-digitalisering van deze doelgroepen.

Om dit te realiseren kocht de stad tweedehandslaptops aan ter waarde van 57.000 euro, aangevuld met afgeschreven laptops uit de eigen organisatie en toestellen die nooit werden opgehaald bij verloren voorwerpen of bij inboedelbewaring en normaal openbaar verkocht gingen worden.

“Niet alleen jongeren in kansarmoede, maar ook kwetsbare volwassenen en senioren moeten we meenemen in dit digitale verhaal. De digitale transformatie van onze samenleving neemt nu nog extra snelheid. Dit mag geen reden zijn voor uitsluiting”, aldus schepen Claude Marinower.

Antwerpse bedrijven die graag ook een steentje bijdragen kunnen dit laten weten aan Digital for Youth of via de stad met een mailtje naar e-inclusie@antwerpen.be. Zo schenkt Ackermans & van Haaren al 25.000 euro voor de aankoop van extra laptops en tablets zowel voor het Antwerpse basisonderwijs als voor de kwetsbare doelgroepen.