Nieuws

Stad Antwerpen pakt uit met Felixatelier op Eilandje

Het Felixatelier opent in het weekend van 19 en 20 november de deuren in het Sint-Felixpakhuis op het Eilandje. U kan er het hele weekend lang de stadsarcheologen aan het werk zien, die er archeologische vondsten behandelen en bestuderen.

In het Felixatelier bevindt zich ook de mini-expo ‘De stad is een schat’ met een selectie aan vondsten, opgravingsbeelden en illustraties van de prehistorie tot de moderne stad van vandaag. Die kan u vanaf 22 november elke dinsdag en woensdag gratis bezoeken tussen 10 en 16 uur.

Stadsarcheologen aan het werk

De archeologen van de stad Antwerpen voeren jaarlijks heel wat opgravingen uit. Naast de grote archeologische werven zoals de opgraving van een deel van de citadel in de tuinen van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten of stukken van de Spaanse Omwalling op het tracé van de Noorderlijn, zijn er ook heel wat kleinere archeologische opgravingen. Alle opgegraven vondsten komen terecht in het Felixatelier waar ze worden verwerkt en bestudeerd.

Schepen Van de Velde: “In het Felixatelier wordt op de meest voelbare en directe wijze de Antwerpse archeologie getoond. De opgravingen zelf kunnen we uiteraard niet tot hier brengen, maar wel de rijke vondsten. Zij vormen de échte puzzelstukken van het materiële geheugen van onze stad die hier geïnventariseerd en verder onderzocht worden.”

Tot nu toe voerden de stadsarcheologen en vrijwilligers dit werk uit achter de schermen. Op 19  en 20 november kan het grote publiek hen aan het werk zien in het Felixatelier. De medewerkers reinigen, puzzelen, nummeren, verlijmen en beschrijven aardwerkscherven, pikken zeefstalen uit, voeren microscopisch onderzoek uit en verwerken de opgravingsgegevens tot rapporten. In het Felixatelier kan u ook terecht met vragen over archeologie of op zoek gaan naar meer informatie over archeologie in de stad.

Mini-expo ‘De stad is een schat’

Vraagt u zich wel eens af, waar en wanneer Antwerpen als stad is ontstaan? Of wilt u weten hoe een kind in de middeleeuwse stad leefde? Welke ambachten er werden uitgevoerd? Of bent u juist benieuwd naar hoe archeologen dit te weten komen? Deze vragen worden beantwoord in de mini-expo: ‘De stad is een schat’. Kijklustigen ontdekken een selectie van archeologische bodemvondsten, opgravingsbeelden en illustraties uit de stad, gaande van de prehistorie tot de moderne stad van vandaag.

De gratis mini-expo ‘De stad is een schat’ is elke dinsdag en woensdag tussen 10 en 16 uur te bezoeken.

Openingsweekend 19-20 november

Op zaterdag 19 en zondag 20 november kan iedereen doorlopend van 10 tot 17 uur een kijkje nemen in het Felixatelier en de mini-expo ‘De stad is een schat’ bezoeken. Stadsarcheologen en specialisten staan klaar om bezoekers meer te vertellen.

Tijdens het openingsweekend kan u in het Felixatelier de dagelijkse bezigheden van de stadsarcheologen ontdekken of meer leren over middeleeuws aardewerk en de restauratie ervan. Kinderen kunnen ervaren wat het is om een archeologische opgraving uit te voeren. Er is ook een boekenstand met archeologische publicaties. Voor de gelegenheid wordt de lichtstraat  van het Sint-Felixpakhuis ondergedompeld in een middeleeuwse sfeer met een demonstratie ambachten en het bezoek van een ridder (die graag mee op de foto gaat).

Felixatelier en mini-expo - praktisch

Het Felixatelier is gelegen naast de balie van het FelixArchief (Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen).Hier bevindt zich ook de mini-expo ‘de stad is een schat’, die vanaf 22 november 2016 elke dinsdag en woensdag open is van 10 tot 16 uur. Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis.

Ook de gespecialiseerde vakbibliotheek van de dienst archeologie is hier ondergebracht. U kan deze op afspraak raadplegen via archeologie@stad.antwerpen.be.

Alle informatie vindt u ook terug op www.antwerpen.be/archeologie.

(bericht Stad Antwerpen - Foto Sigrid Spinnox)