Onderwijs

Stad Antwerpen zoekt 3 locaties om scholen te bouwen

De stad Antwerpen onderzoekt of er nieuwe scholen kunnen gebouwd worden op het Eilandje, in de wijk Valaar in Wilrijk en in de wijk Luchtbal in het noorden van de stad.

Er is nog altijd nood aan extra plaatsen in het basis- en secundair onderwijs in Antwerpen. Om de capaciteit te vergroten gaat de stad bekijken of het op die drie locaties haalbaar is om scholen te bouwen. Ze wil de gronden dan ter beschikking stellen van geïnteresseerde scholen. Die kunnen deelnemen aan een programma van de Vlaamse overheid om de achterstand in de scholenbouw weg te werken. Daar is 300 miljoen euro voor uitgetrokken.