Mobiliteit en Verkeer

Stad gaat scheepvaartverkeer op de Schelde meten

De stad gaat een studie laten uitvoeren naar de hoogte van schepen op de Schelde. Dat meldt Gazet van Antwerpen.

Enkele weken geleden stelde de Beroepsvereniging van Loodsen nog grote vragen bij de haalbaarheid van de fietsersbrug die de stad en de Vlaamse Regering willen bouwen. De loodsen vinden de doorvaarbreedte en de hoogte niet voldoende. De stad zal nu met lasermetingen onderzoeken hoeveel schepen er passeren en hoe hoog die zijn. Zo kunnen ze dan de ideale hoogte van de brug te weten komen en weten ze ook hoe vaak die open zou moeten gaan. De studie begint in september en zal een drietal maanden duren.