Nieuws

Stad heeft nieuwe toekomstplannen voor Havanasite

De stad werkt aan een nieuwe toekomst voor de Havanasite in het noorden van Antwerpen. Een belangrijk onderdeel hiervan is een nieuwe centrale werkplaats voor verschillende stadsdiensten. De nieuwe toekomstplannen voor deze zone zullen uitgewerkt worden in de herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Havanastraat.

Er wordt een gloednieuw stadsdeel heringericht aan de Noorderlaan in Antwerpen, meer bepaald het deel ten noorden van de Havanastraat. In juni keurde de gemeenteraad de nieuwe ambities voor de Havanasite goed met de bouw van Technische Cluster Noord.

Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening: “Met de herziening van het RUP zetten we in op het ruimtelijke potentieel van deze site. We maken hier plaats voor stedelijke voorzieningen, gecentraliseerd in een technische cluster. Zo zorgen we voor een kruisbestuiving tussen de verschillende diensten en een efficiëntere werking. In het najaar van 2020 starten we met de opmaak van een nieuw RUP, waarvan de eerste stap een proces- en startnota is.”

Fons Duchateau schepen voor patrimonium: “We willen een nieuw architecturaal functioneel gebouw realiseren in het noorden van Antwerpen om een groot deel van die operationele diensten te centraliseren in plaats van de 18 huidige locaties die momenteel verspreid over de stad liggen. Deze vrijgekomen sites kunnen in de toekomst op een meer duurzame manier ingezet worden. Voor het zuidelijk centrum is er nog geen beslissing genomen. In het noorden werd er gekozen voor de Havanasite.”

Noordelijke technische cluster

Meer dan 1500 logistieke medewerkers van de stad Antwerpen onderhouden dagelijks parken, wegen en gebouwen, ondersteunen talrijke evenementen en halen huisvuil op. Zij zorgen ervoor dat de stad een aangename, aantrekkelijke leefomgeving is en blijft voor alle bewoners en bezoekers. Om een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen, wil de stad een groot deel van die operationele diensten centraliseren.

Op de Havanasite zullen enkele oude loodsen plaatsmaken voor een nieuwbouw die onderdak biedt aan 600 medewerkers. Het CO2-neutrale gebouw zal o.a. facilitaire ruimtes, ateliers, een magazijn en kantoorruimte bevatten. Een deel van de net nieuw gebouwde park-and-ride Luchtbal Havanasite zal mee ingezet worden om een deel van de voertuigenvloot onderdak te geven. Door de operationele diensten te centraliseren, wordt er een kwaliteitsvolle dienstverlening gegarandeerd aan de bewoners, een geschikte werkomgeving gecreëerd die voldoet aan alle hedendaagse behoeften voor de medewerkers en efficiënter omgesprongen met de middelen en tijd.

Timing bouwproject

Het project wordt gerealiseerd door middel van een ‘Design and Build’-opdracht waarbij een bouwteam het gebouw ontwerpt en bouwt volgens de vooropgestelde eisen. De vooraankondiging voor de oproep naar een bouwteam is nu gepubliceerd. U vindt deze hier. De publicatie van de selectieleidraad is voorzien in het najaar van 2020. Verloopt alles volgens plan, dan starten de werken in 2023 en nemen de operationele diensten hun intrek in het nieuwe gebouw in 2026.