Nieuws

Stad heeft voorontwerp voor nieuwe stadscamping in park Middenvijver

De stad zal op Linkeroever een nieuwe, kwalitatieve stadscamping ontwikkelen, in de noordoostelijke hoek van park Middenvijver. Hiervoor werd nu het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd. 

De stad Antwerpen wil op de site Middenvijver in Linkeroever een nieuwe stadscamping realiseren. Momenteel heeft de stad twee kampeerterreinen, camping De Molen en kampeerwagenterrein Vogelzang, maar die zullen op termijn beide verdwijnen. Met een nieuwe camping wil de stad beter tegemoet komen aan de noden van de moderne kampeerder. 

Er zal ruimte zijn voor alle vormen van kamperen: tenten, vouwwagens, campers, caravans en chalets. Maar ook voor trekkershutten en groepsverblijven voor toeristen. De uitbating gebeurt door een private partner.

Plangebied

De  stadscamping  krijgt  haar  locatie  in  de  noordoostelijke  hoek  van  Middenvijver, op een oppervlakte van ongeveer 5 hectare, ter hoogte van de Halewijnlaan en de Willem Gijsselsstraat in Linkeroever.

Om de camping mogelijk te maken, moet die plek eerst een andere ruimtelijke bestemming krijgen: van woonuitbreidingsgebied naar recreatiegebied met verblijfmogelijkheden. Daarom wordt nu een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt. Alle toekomstige ontwikkelingen worden eraan getoetst.

Schepen voor toerisme Koen Kennis: “Antwerpen heeft nood aan een hedendaagse stadscamping, die beantwoordt aan de hoogste kwaliteitseisen. Park Middenvijver op Linkeroever is daarvoor de geknipte plek.”

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “Linkeroever heeft ons nog zoveel te bieden en met dit RUP zetten we verder in op ambitieuze keuzes om dit deel van Antwerpen te herwaarderen. Met het inrichten van deze stadscamping kunnen naast de Antwerpenaren ook bezoekers op ontdekking gaan in deze parel aan de Schelde.”

Voorontwerp met input adviesinstanties en buurt

Dit project startte met de opmaak van een proces- en startnota, die in de zomer van 2019 werd voorgelegd aan de verschillende adviesinstanties en de buurt. Na inhoudelijke verwerking van die input werd die uitgebreid opgenomen in de scopingnota en nu ook in het voorontwerp. Zo zal er geen permanente bewoning worden toegelaten, zal het bestaande groen zoveel mogelijk geïntegreerd worden op de campingsite, en zullen de nodige maatregelen genomen worden voor de bescherming van het nabijgelegen natuurgebied.

Volgende stappen

De ambitie is om tegen het najaar van 2020 een definitief ontwerp voor het ruimtelijk uitvoeringsplan te hebben. Daarna kan gezocht worden naar een uitbater die een hoogkwalitatief verblijfsconcept kan uitwerken en aanbieden.