Nieuws

Stad neemt maatregelen naar aanleiding van sproeiverbod drinkwater

Naar aanleiding van het algemene sproeiverbod voor drinkwater en de tijdelijke maatregelen uitgesproken door de Antwerpse gouverneur, neemt de stad enkele maatregelen. Een van de meest zichtbare is dat de stedelijke fonteinen vanaf vandaag niet langer worden aangevuld. Daardoor zullen een aantal fonteinen vanaf morgen zonder water zitten en zullen de overige fonteinen de dagen nadien ook droogvallen.

Een tiental fonteinen beschikt over een automatische bijvulling met drinkwater die er voor zorgt dat de benodigde hoeveelheid water op peil blijft. Deze automatische vulling wordt nu uitgeschakeld. Dat betekent dat elke fontein automatisch zal uitschakelen zodra een te laag waterniveau wordt bereikt. Op sommige plaatsen kan dit morgen al het geval zijn. Concreet gaat het om de fonteinen in/op de Hollebeekstraat (Hoboken), het Frans Jochemplein (Berchem), het Burgemeester Nolfplein (Merksem), het Kroonplein (Merksem), het Kristus Koningplein (Ekeren), de Troonplaats (Antwerpen), de Leopold De Waelplaats (Antwerpen), en de Peter Benoitfontein (Antwerpen). 

De speelfonteinen van park Spoor Noord werken vandaag maar zullen vanaf morgen niet langer aangezet worden. 

De overige stedelijke fonteinen worden rechtstreeks met drinkwater gevuld en worden bijgevolg vanaf vandaag al afgesloten. 

Zodra het verbod wordt opgeheven zullen de fonteinen opnieuw worden aangezet.