Mobiliteit en Verkeer

Stad pakt Krugerbrug aan, een belangrijke missing link op bestaande fietsroutes

De stad Antwerpen heeft een projectdefinitie opgemaakt om de huidige Krugerbrug, over de spoorweg Antwerpen-Puurs, te vervangen door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Met deze nieuwe brug maakt de stad een comfortabele en veilige verbinding tussen twee belangrijke fietsroutes: de fietsostrade F13 richting Boom en de Districtenroute.

Het moet een brug worden op maat van fietsers en voetgangers die voldoet aan de moderne comfort- en kwaliteitseisen voor fietsroutes. Verder moet het ontwerp rekening houden met de ontwikkeling van de gebieden ernaast zoals Blue Gate Antwerp en het project Lageweg. Ook de aansluiting van de brug op de omgeving, inclusief de zone rond en onder de brug, is een onderdeel van de ontwerpopdracht. De stad en spoorwegbeheerder Infrabel gaan nu op zoek naar een ontwerpteam. 

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug zal, net als de huidige Krugerbrug, Hoboken centrum verbinden met de Hobokense Polder en het in ontwikkeling zijnde groene industrieterrein Blue Gate Antwerp. Ook fietsers vanuit Hoboken centrum op de fietsostrade F13, die vandaag langs het spoor richting Boom loopt, zullen rechtstreeks op de nieuwe brug kunnen aantakken. Via deze route kunnen fietsers op termijn doorfietsten richting Schelde en het centrum van Antwerpen.

De huidige Krugerbrug is in slechte staat en voldoet door de steile aanloophellingen en de verouderde inrichting niet aan de moderne comforteisen voor fietsroutes. Daarom wil de stad de brug vervangen door een nieuwe en comfortabele fiets- en voetgangersbrug op dezelfde locatie. Door de verdere ontwikkeling van het groene industrieterrein Blue Gate Antwerp ten noorden van de brug en de toekomstige ontwikkeling van het project Lageweg ten zuiden ervan, vormt deze route een belangrijke schakel op het hoofdfietsnetwerk rond de stad.

(bericht en foto : Stad Antwerpen)