Nieuws

Stad start met tweede fase van archeologisch onderzoek Noorderlijn

Met de knip van de Leien ter hoogte van het toekomstige Operaplein in Antwerpen, start ook een volgende fase van het archeologische onderzoek naar de Spaanse omwalling. Waar het nieuwe Operaplein wordt aangelegd, komen vanaf midden juni monumentale delen van de 16de-eeuwse Kipdorpbrug, de stadsmuur en het bastion aan het licht. Delen zullen na onderzoek worden afgebroken en plaats maken voor de nieuwe aanleg. Andere resten zullen geïntegreerd worden in de toekomstige archeologische site van de Kipdorpburg aan het plein.

De archeologische opgravingen zijn ingepast in de planning van de aannemer en veroorzaken daardoor geen vertraging. Wanneer de archeologen aan het werk zijn, ligt de werf niet stil. Op heel wat andere plaatsen wordt ondertussen doorgewerkt. Alle mankracht wordt maximaal ingezet om zoveel mogelijk archeologisch onderzoekswerk op korte termijn uit te voeren. 

Het belang van archeologisch onderzoek

Onder de Leien liggen archeologische resten (stadsmuren, poorten, bruggen en bastions) van de 16de-eeuwse stadsomwalling, ook de Spaanse omwalling genoemd. Vestingbouwkundige resten uit deze periode zijn schaars in Vlaanderen en de voormalige Nederlanden. Dankzij Europese en Vlaamse richtlijnen wordt respectvol met dit erfgoed omgegaan. 

De Spaanse omwalling werd in 1542 opgericht in opdracht van Keizer Karel, na aanvallen op de stad door Gelderse troepen onder leiding van Maarten Van Rossum. De nieuwe verdedigingsgordel rond Antwerpen werd ontworpen door de Italiaanse ingenieur Donato Di Boni en had 9 bastions (vijfhoekige bolwerken), 8 lange muurpartijen (fronten) en 4 stadspoorten met bruggen over de gracht.