Mobiliteit en Verkeer

Stad test flexibele snelheidsdrempels in Confortalei

In de Confortalei in Deurne worden vanaf vandaag twee flexdrempels geplaatst als proefproject. Dat zijn flexibele snelheidsdrempels die geen hinder opleveren voor zware voertuigen zoals bussen en brandweerwagens en minder trillingen veroorzaken. De werken zijn in principe 9 november afgerond.

De Confortalei in Deurne is de eerste straat in België waar flexdrempels komen. Deze drempels worden gemonitord en geëvalueerd door de stad Antwerpen in samenwerking met onder andere De Lijn en de brandweer. Als de ervaringen positief zijn, kunnen op nog meer locaties met flexdrempels volgen.

Flexdrempels zijn drempels die meeveren onder het gewicht van voertuigen. De drempels werken voor personenwagens als gewone snelheidsdrempels, terwijl zwaardere voertuigen ze vlotter kunnen nemen dan gewone drempels. Dat is vooral interessant op routes die door de brandweer als aanrijroute worden gebruikt en waar tot nu toe geen snelheidsremmende ingrepen konden plaatsvinden, zoals de Confortalei. Ook reizigers van De Lijn zullen minder hinder ondervinden wanneer hun bus over dergelijke drempels rijdt. Fietsers in de Confortalei worden over het bestaande fietspad naast de drempel geleid. Voor hen verandert er dus niets.

In Nederland werd al heel wat ervaring opgedaan met flexdrempels. Een delegatie van de stad Antwerpen ging in augustus 2019, samen met De Lijn, MOW (Mobiliteit & Openbare Werken) en het Onderzoekscentrum voor Wegenbouw, de drempels bespreken en uitproberen in Tilburg. De bevindingen waren voldoende positief om tot een proefproject te besluiten. 

(afbeelding : Total Technical Solutions)