Nieuws

Stad werft 37 nieuwe mensen aan voor Stadsreiniging

De stad Antwerpen wil 37 nieuwe personeelsleden aanwerven voor de dienst stadsreiniging om de zwerfvuil- en sluikstortproblemen aan te pakken. 

Momenteel zijn er zo'n 900 mensen in dienst bij de dienst Stadsreiniging. Dat zijn de vuilnisophalers en medewerkers van de recyclageparken. Maar dat zou niet genoeg zijn. Bovendien heeft de dienst te kampen met afwezigheid en langdurig zieken, wat er voor zorgt dat de druk op de rest groter wordt. Daarom worden de nieuwe medewerkers nu aangenomen.

Burgemeester De Wever werkte graag mee aan de optrekking van het aantal personeelsleden, maar ziet een invoering van statiegeld niet direct zitten. Hij zegt dat de opbrengst niet opweegt tegen de kosten.