Nieuws

Stad wil overeenkomst met uitbater stadsboerderij Wilrijk beëindigen

Het Antwerpse Schepencollege wil de erfpachtovereenkomst met de uitbater van de Wilrijkse Stadsboerderij ontbinden. Het zegt dat de herhaaldelijke inbreuken zwaar genoeg zijn om te spreken van een vertrouwensbreuk. Bovendien stelt het College dat het algemeen belang in het gedrang komt, onder meer de openbare veiligheid en het milieu- en dierenwelzijn.

De voormalige kinderboerderij moest evolueren tot een echte stadsboerderij met een educatieve, ecologische en economische invulling, en de Stad besteedde die opdracht uit. Maar een aantal afspraken werden niet nageleefd, en er werden ook inbreuken vastgesteld.  Het vertrouwen is zoek, en daarom vraagt het college aan de gemeenteraad om de overeenkomst te ontbinden. Wilrijks sp.a-districtsraadslid Johan Peeters had recent een aantal wantoestanden aangeklaagd.