Politiek

Stadsbestuur schakelt wetenschappelijk comité in over vraag tot naamsverandering

Het Antwerpse stadsbestuur gaat over de kwestie van het Delwaidedok het advies inwinnen van het wetenschappelijk comité dat de stad begeleidt inzake de herdenking van en herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Als dat comité een naamsverandering adviseert, zal de stad die vraag doorspelen aan het Havenbedrijf, dat bevoegd is voor de naamgeving van de dokken.

Groen vroeg vandaag al om het comité in kwestie in te schakelen en ook N-VA-kandidaat en voormalig Joods Actueel-hoofdredacteur Michael Freilich liet weten het idee genegen te zijn. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) stelt  in een reactie dat het stadsbestuur inderdaad advies zal vragen aan het comité. 'Eerder werden op basis van het werk van dit wetenschappelijk comité door de stad al beslissingen genomen inzake het oprichten van een nieuw monument voor alle slachtoffers van de Holocaust en het oorlogsgeweld, inzake het aanbrengen van fysieke herinneringen op relevante plaatsen in het publieke domein en inzake het opstarten van een vernieuwde herinneringseducatie naar de volgende generaties', zegt Johan Vermant, woordvoerder van de burgemeester. 'De stad Antwerpen wil haar verleden recht in de ogen kijken. De erkenning van de rol van het toenmalige stadsbestuur in de razzia's en deportaties gebeurde reeds in het herdenkingsboek over 450 jaar stadhuis alsook in de formele verontschuldigingen van zowel de huidige als de vorige burgemeester ten aanzien van de Joodse gemeenschap in Antwerpen.' Christendemocraat Leo Delwaide (1897-1978) was burgemeester van Antwerpen tijdens het grootste deel van de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onder zijn burgemeesterschap vonden dus ook de Jodenvervolging en -deportaties plaats. Uit een nieuw boek van historicus Herman Van Goethem blijkt dat de rol van Delwaide daarin actiever was dan tot nu werd aangenomen.