Mobiliteit en Verkeer

Staking bij De Lijn vanaf morgen voorbij

De vakbonden zijn akkoord om de stakingsactie bij De Lijn vanaf morgen te stoppen. De staking zorgde sinds 21 december in heel Vlaanderen voor hinder bij de reizigers. Aanleiding was onvrede bij de Technische Diensten over onder meer het nieuwe loon- en loopbaanmodel. Daarover loopt overleg. De directie van De Lijn noemde de staking op dit moment dan ook totaal onnodig en onverantwoord.

Op basis van de afspraken vanmiddag besloten de vakbonden om de acties stop te zetten vanaf morgen. De Lijn heeft toegezegd om tegen het overleg op 21 januari 2021, dat al geruim tijd stond ingepland, een en ander verder uit te werken. 

De Lijn verwacht dat de dienstverlening in heel Vlaanderen vanaf morgen, woensdag 30 december, weer genormaliseerd zal verlopen conform de huidige vakantiedienstregeling.

(bericht en foto  De Lijn)