Mobiliteit en Verkeer

Start aanleg nieuwe fietsstraten

Vanmorgen startten in de Balansstraat de werken voor de versnelde aanleg van in totaal 19 km extra fietsstraten. Het was schepen voor mobiliteit Koen Kennis die de eerste grondmarkering aanbracht, en ook het richtinggevende verkeersbord onthulde.

De stad wil daarmee het comfort voor fietsers garanderen en ook de doorstroming van het fietsverkeer verbeteren. De nieuwe fietsstraten zullen immers zoveel mogelijk op elkaar aansluiten, en de verbinding maken met bestaande fietsroutes. Het aantal kilometers fietsstraten in de stad verhoogt hiermee van 4,5 km tot 23 km. 

De nieuwe fietsstraten zullen zoveel mogelijk aansluiten op druk gebruikte fietsroutes.

Op de kenmerkende rode kleur die fietsstraten hebben, is het nog even wachten. Door de versnelde uitrol is dat niet meteen mogelijk. De tijdelijke maatregelen zijn dus een voorbereiding op een structurele aanleg van deze fietsstraten zodat fietsers nu al meer ruimte krijgen.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “In Antwerpen wordt steeds meer gefietst, en door het netwerk fietsstraten met 19 km uit te breiden verzekeren we voor fietsers een vlotte doorstroming. Tegelijk spreiden we het fietsverkeer in de stad, wat dan weer de veiligheid en het comfort van de fietsers verhoogt.”

Fietsers kunnen in een fietsstraat de hele breedte van de rijbaan gebruiken in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen mogen ook rijden door fietsstraten, maar mogen de fietsers niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.