Mobiliteit en Verkeer

Start aanleg wandelpad op kade Lobroekdok

Eind deze maand start de aanleg van een wandelpad op de kade van het Lobroekdok, evenwijdig met de Slachthuislaan. Het pad van bijna 1 kilometer lang zal de voetgangersstromen naar onder andere het Sportpaleis optimaliseren, en de veiligheid van fietsers op de Slachtuislaan verhogen. In november van dit jaar zou het pad af moeten zijn.

Vandaag ligt de kade van het Lobroekdok er verlaten bij. Enkel het zuidelijke deel wordt nog actief gebruikt door bedrijven, vooral om te laden en lossen en om te parkeren. De Slachthuislaan heeft na de heraanleg, ten gevolge van de beperkt beschikbare ruimte, aan de zijde van het Lobroekdoek enkel een smal voetpad (1,50 tot 1,80 meter breed).

Beter voor voetgangers en fietsers

Daarom wil de stad de evenwijdig lopende kade van het dok heraanleggen als publiek domein met een wandelpad langs het water. Zo kunnen de voetgangersstromen naar onder andere het Sportpaleis geoptimaliseerd worden. Ook de erfontsluitingen van de bedrijven langs de kade worden op een veilige manier aangelegd. Zo wordt de kans op conflicten tussen het dubbelrichtingsfietspad en de erfontsluitingen verkleind. De heraanleg van de kade is dus ook een opportuniteit om de veiligheid van fietsers te verhogen.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Door een wandelboulevard aan te leggen langs het Lobroekdok krijgt het dok een enorme opwaardering. Voor het eerst krijgt de waterpartij daar een recreatieve invulling die zal bijdragen aan de leefbaarheid van de buurt. De ommekeer is ingezet met de heraanleg van de IJzerlaan en zal worden verdergezet om een groene Singel te realiseren.”

Ontwerp

Het wandelpad wordt 3,60 meter breed en bijna 1 kilometer lang. Het wordt aangelegd in gezaagde kassei en volgt zo het beeldkwaliteitplan Groene Singel. Aan de rand van het water wordt er vanuit veiligheidsoverwegingen een ‘schrikstrook’ geplaatst van ruwer materiaal; ook komen er reddingsboeien. 

De bestaande bolders in de zone blijven behouden. De nieuwe verlichtingspalen zijn al geplaatst. Ter hoogte van de toegangen tot de kade worden paaltjes gezet om aan te duiden dat het wandelpad geen rijweg is. De parkeerzones langs de bedrijven aan de achterzijde worden met een witte lijn gemarkeerd, om zo het wildparkeren tegen te gaan. 

Timing, uitvoering en coördinatie

De werken starten eind mei en worden uitgevoerd van noord naar zuid. De oplevering ervan is voorzien in november 2019. De bedrijven langs de kade van het Lobroekdok worden op de hoogte gebracht van de werken. AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert alles.

(bericht : Stad Antwerpen - foto AG Vespa)