Mobiliteit en Verkeer

Start werken Kaaiweg Sint-Andries en Zuid

Op maandag 16 maart starten de werken voor de heraanleg van de Kaaiweg Sint-Andries en Zuid. Dat is de weg op de De Gerlachekaai en de Cockerillkaai tussen de Verviersstraat en de Scheldestraat. De werken kaderen in de heraanleg van de Scheldekaaien en eindigen eind dit jaar. 

Wat gebeurt er?

•    er komt een bufferstrook tussen de rijweg en het fietspad met afwisselend groen en parkeerstroken;
•    het dubbelrichtingsfietspad wordt breder en aangelegd in rode asfalt;
•    het voetpad langs de gevels wordt breder;
•    de rijweg blijft dubbelrichting en wordt geasfalteerd;
•    de bloklindes langs de gevels worden vervangen door bomen waarvan de wortels meer plaats krijgen om te groeien;
•    de leilindes langs het havenhekwerk blijven bewaard.

Verschillende fases

De heraanleg van de Kaaiweg Sint-Andries en Zuid gebeurt in verschillende fases.

Fase 1: van 16 maart tot midden april, voorbereidende werken en heraanleg fietspad.

o    Vanaf 16 maart wordt het fietspad heraangelegd tussen de Verviersstraat en de Scheldestraat. Het huidige fietspad en de groenstrook worden opengebroken en vervangen door een tijdelijke asfaltverharding voor het autoverkeer in de tweede fase.
o    Het auto-en fietsverkeer blijft mogelijk in beide richtingen.
o    Het fietsverkeer zal over het nieuwe plein en via de parkzone omgeleid worden.
o    De werken eindigen midden april.

Fase 2: van 20 april tot midden oktober, heraanleg wegprofiel.  

o    Vanaf 20 april wordt het wegprofiel tussen de Verviersstraat en de Scheldestraat, heraangelegd en starten er graafwerken voor archeologisch onderzoek.
o    Vanaf 4 mei starten er rioleringswerken van noord naar zuid.
o    Van juli tot oktober worden de rijweg, de voetpaden, parkeerstroken en groenvakken vernieuwd.
o    Het fietsverkeer in beide richtingen blijft mogelijk.
o    Het autoverkeer wordt tijdelijk enkelrichting en is enkel mogelijk staduitwaarts. Het autoverkeer naar het centrum van de stad zal omgeleid worden via de Gedempte Zuiderdokken.

Fase 3: van 14 oktober tot eind 2020, heraanleg definitieve fietspad.

o    Vanaf 14 oktober start de aanleg van het definitieve dubbelrichting fietspad met een groenstrook aan de Schelde.  
o    Het fietsverkeer in beide richtingen blijft mogelijk.
o    Het autoverkeer wordt tijdelijk enkelrichting en is enkel mogelijk staduitwaarts. Het autoverkeer naar het centrum van de stad zal omgeleid worden via de Gedempte Zuiderdokken.
o    De werken eindigen eind 2020.

Tijdelijke doorgang D’Herbouvillekaai voor verkeer staduitwaarts

De stad legde intussen een tijdelijke doorgang aan langs de huidige nutswerken van Elia  op de D’Herbouvillekaai ter hoogte van de Kennedytunnel. Zo kan het autoverkeer dat de stad verlaat via de Scheldekaaien de Generaal Armstrongweg terug bereiken. Van zodra de nutswerken klaar zijn, vermoedelijk begin april 2020, zal de volledige rijbaan terug vrijgemaakt worden.

bericht en fotol AG Vespa