Nieuws

Start werken openbaar domein noordelijk deel Kievit II

Vandaag startte de heraanleg van het noordelijke deel van het openbaar domein Kievit II. Dat gebied aan de achterkant van het station Antwerpen-Centraal strekt zich uit langs de Van Immerseelstraat, vanaf de Somersstraat tot aan het Kievitplein. De bewoners van de Kievitwijk krijgen er verhoogde groenvakken en een speeltuin van 180 vierkante meter bij. De oplevering is voorzien in januari 2020. AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert de ontwikkeling van Kievit II.

Het stadsproject Kievit II strekt zich uit van het station Antwerpen-Centraal, tussen de spoorwegbedding en de Van Immerseelstraat tot aan de Van de Nestlei. “De stadsvernieuwing in de wijk bestaat onder andere uit woningen, kantoren en publieke functies. Daarnaast wil het stadsproject in de dichtbebouwde negentiende-eeuwse stadsgordel een nieuwe groene plek van formaat creëren, op maat van de buurt en voor alle gebruikers van het gebied”, aldus schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder. Het ontwerpteam van het openbaar domein en de ontwerpers van de verschillende bouwblokken gaan daarbij steeds met elkaar in dialoog. Zo stemmen ze gebouwen en publiek domein zoveel mogelijk op elkaar af, zowel in vormgeving als in uitvoering. 

In juni 2017 werd het zuidelijke deel van het openbaar domein, met een sportkooi, verticale speelwand en glijbaan, al feestelijk geopend.

(Bericht : Stad Antwerpen - Afbeelding © Buur en Hosper)