Nieuws

Start werken paviljoen Capital in het Stadspark

De stad Antwerpen en brouwer AB InBev starten op dinsdag 8 augustus met de bouw van een horecazaak en de stelplaats en kantoren van de stedelijke groendienst in het Stadspark. Het houten cirkelvormige paviljoen is ontworpen door BULK architecten. Het einde van de werken is voorzien tegen de zomer van 2018. 

Tijdens de zomer van 2010 verwoestte een brand het grootste deel van Café Capital in het Stadspark. De stad en AB InBev willen de locatie opnieuw in gebruik nemen en gaan de bestaande functies verbeteren en uitbreiden in een nieuw paviljoen. 

De nieuwe horecazaak krijgt een dagfunctie met ruim terras met zicht op de speeltuin en een ondergrondse feestzaal. De stelplaats en kantoren van de stedelijke groendienst worden ook in het nieuwe paviljoen ondergebracht. BULK architecten ontwierp een houten cirkelvormig gebouw dat mooi integreert in het park. Schepen voor stadsontwikkeling Rob Van de Velde: “Het Stadspark is als groene long een trekpleister voor jong en oud. Met het nieuwe paviljoen wordt een lacune opgevuld zonder te raken aan de historische waarde van het park. De komst van een horecazaak zal de aantrekkingskracht van het Stadspark alleen maar vergroten zoals we ook zien in andere parken als het Rivierenhof en Park Spoor Noord. Eindelijk een plek waar de parkbezoeker terecht kan voor een drankje en een hapje en uiteraard ook voor een toiletbezoek.” 

De restanten van het voormalige Café Capital worden verwijderd en het bestaande gebouw van de groendienst wordt afgebroken. Daarna start de nieuwbouw, die op ongeveer dezelfde plaats komt als het huidige gebouw. Een deel van de toegangszone naar het park en een deel van het park zelf worden ingericht als werfzone. In overleg met de aannemer wordt de hinder tot een minimum beperkt. 

Beheerplan Stadspark

Het Stadspark is een beschermd monument in de binnenstad. Om het park in ere te herstellen en te bewaren, stelde de stad een landschapsbeheerplan op. Dat plan geeft weer hoe het park er binnen 20 jaar moet uitzien en grijpt zo veel mogelijk terug naar het oorspronkelijke ontwerp uit 1868 van landschapsontwerper Keilig. In het beheerplan is onder meer vastgelegd waar bebouwing mogelijk is en welke beplanting thuishoort in het park. “Bij het ontwerp van het nieuwe paviljoen is rekening gehouden met de status van het Stadspark als beschermd monument en met het beheerplan”, zegt schepen voor stads- en buurtonderhoud Caroline Bastiaens. “Zo moet de beplanting rondom het paviljoen in dezelfde sfeer en samenstelling zijn als de historische beplanting van het Stadspark. Het landschap rondom het nieuwe paviljoen wordt na de bouwwerken opnieuw aangeplant door de stad, in de oorspronkelijke stijl van het park.” 

Meer info

AG VESPA, het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten voor Antwerpen, en AB InBev, concessiehouder van de horecazaak, staan in voor de realisatie van dit project. Meer informatie over dit project staat op www.agvespa.be.

(afbeelding : BULK Architecten)