Nieuws

Steenbakkerij en gemeentepark van Boom krijgen premies voor restauratie

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 908.470,72 euro toe voor de restauratie van het gemeentepark van Boom. Bourgeois maakt ook 751.556,18 euro vrij voor de restauratie van steenbakkerij Novobric/Lauwers in Boom (Noeveren).

“Het gemeentepark van Boom is aangelegd in 1928 naar een ontwerp van Paul Hasaerts en werd in 1940 beschermd als landschap. De restauratie van de picturale tuin of zogenaamde Franse vijvers is dringend nodig om de erfgoedwaarden veilig te stellen. De vijvers worden hersteld, net als de paden, trapconstructies, zitbanken, bruggen en taluds”, zegt minister-president Geert Bourgeois.

Het park werd samen met de Provinciale Technische Scholen en de omringende tuinwijk opgevat als een totaalproject van de ‘Boomsche Beekbosschen Tuinwijk’ ten noorden van het centrum van Boom.

Het gemeentepark is aangelegd met Franse tuin, bos, vijvertjes (gevoed door de Molenbeek) en sportterreinen. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 27 hectare. In en rond de waterpartijen staan bakstenen sokkels met bronzen beelden van bekende kunstenaars, namelijk 'Zegepraal', 'Vooruitstreven', 'Nadenken' en 'Volksvrouw' door Ernest Wijnants, 'Moederweelde' en 'Solidariteit', beiden van 1934 door George Minne, en 'Volksvrouw' door Rik Wouters.

In het park werden recreatiemogelijkheden geïntegreerd, zoals tennisvelden, een atletiekpiste, voetbalterreinen en een openluchtzwembad met ligweide. Centraal zijn een melkhuisje en speeltuin gesitueerd. Verder zijn in het park een mikstand met twee palen voor een staande wip en een gekooide liggende wip met het daarbij horende clubhuis en een zone voor hondendressuur aanwezig. In 2017 werd een nieuw beheersplan voor het park gemaakt.

Steenbakkerij

“De site van de Steenbakkerij Lauwers getuigt van een groter steenbakkerijverleden in de regio. Sinds de jaren negentig werd de plek de uitvalsbasis van het Ecomuseum en het Archief Booms Baksteen”, zegt minister-president Geert Bourgeois.

De schrijnwerkerij en de ringoven met schoorsteen van de voormalige steenbakkerij Novobric – nadien Lauwers – worden gerestaureerd. Die restauratie is dringend. De stabiliteit van de gebouwen is erg slecht en er is waterinsijpeling. De restauratie is belangrijk om de openbare veiligheid te garanderen omdat de gebouwen aan een openbare weg liggen. Vooral de ringoven met schoorsteen waarin vroeger in een continu proces bakstenen gebakken werden is bijzonder.

De gemeente Boom is eigenaar van de site. Het Kempens Landschap en de vzw EMABB verwierven voor een periode van 54 jaar de erfpacht. Er is een goedgekeurd beheersplan voor het monument.

De site maakt deel uit van een beschermd dorpsgezicht. De ringoven is net als de schoorsteen, schrijnwerkerij en arbeidershuisjes sinds 1986 beschermd als monument omwille van de historische en industrieel-archeologische waarde.

(Foto : Kempens Landschap vzw)