Nieuws

Stille mars tegen seksueel geweld #Enough

Zondag wordt er een stille mars georganiseerd tegen seksueel geweld.  Deze mars komt er na de moord op Julie Van Espen.

Vandaag hebben al meer dan 2600 mensen op Facebook laten weten dat ze zullen meestappen in de stille mars tegen seksueel geweld. De mars start om 14u. De startplaats moet nog bepaald worden. Meer info volgt op deze Facebookpagina 

Dit is de tekst die op Facebook te lezen staat :

Stille mars doorheen Antwerpen als protest tegen seksueel geweld en seksueel grensoverschijdend gedrag.

In stilte maar hopelijk in grote getale zullen wij actie voeren tegen een juridisch beleid dat faalt en slachtoffers van (seksueel) geweld in de steek laat.

Door talrijk aanwezig te zijn vragen wij beleidsmakers om daadkrachtiger op te treden tegen daders en straffen te verhogen.

-------------------------------------------------------------

Maar liefst 53% van de vrouwen en 19% van de mannen werd ooit slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In het zwijgen betogen wij steun aan alle slachtoffers.

We roepen beleidsmakers op om hier daadkrachtiger tegen op te treden. Een zorgcentrum seksueel geweld alleen is niet voldoende. Op politiek en juridisch niveau is er geen gehoor voor iedereen die klacht indient en ook een expertisecentrum blijft achterwege.

-------------------------------------------------------------

Deze mars wordt in stilte gehouden om de actie kracht bij te zetten, zo geven wij een gezicht aan "zij die nooit gehoord worden" Borden en spandoeken zijn welkom.

(bericht en afbeelding Facebook)