Politiek

StRaten-generaal, Ringland en Ademloos openen campagnecentrum

De drie Antwerpse burgerorganisaties stRaten-generaal, Ringland en Ademloos openen morgen een gezamenlijk campagnecentrum met het oog op de aanvraag van een volksraadpleging over het BAM-tracé. Het campagnecentrum is vanaf vrijdag elke weekdag geopend van 15 tot 18 uur, op maandagavond tot 20 uur. Op dit adres kunnen mensen affiches, folders en petitieformulieren afhalen, evenals ze daar weer inleveren. Een jobstudent, die speciaal voor de campagne is aangeworven, zal de permanentie en de coördinatie van de zomerevenementen verzorgen.

Ringland, Ademloos en stRaten-generaal zamelen voorts elke zondagnamiddag van 15 tot 17 uur samen handtekeningen in in Park Spoor Noord, waar telkens ook de drie vlaggen worden geplant. Twee jaar geleden heeft Ringland al eens een gelijkaardige dagelijkse vlagplantactie gevoerd aan de afrit Borgerhout.

Meer informatie over de volksraadpleging vind je op www.volksraadpleging-bamtracé.be. Een teller op deze website houdt het aantal al ingezamelde handtekeningen bij. De drie burgerorganisaties willen er tegen het najaar 75.000 hebben opgehaald. Daarmee kunnen ze de stad Antwerpen vragen een volksraadpleging te houden als de onderhandelingen met de overheid en de overkappingsintendant niet leiden tot een oplossing voor de noordelijke Ring en een bouwaanvraag ingediend wordt voor het BAM-tracé. Als alternatief schuiven de drie organisaties het Haventracé naar voren.