Onderwijs

Studenten zullen ook examens afleggen in Antwerp Expo

Voor de organisatie van de juni-examens neemt UAntwerpen enkele bijzondere maatregelen. De examens starten een week later, er zal veel aandacht zijn voor hygiëne en om de regels van social distancing maximaal te respecteren zullen er ook examens georganiseerd worden in Antwerp Expo.

Rector Herman Van Goethem deelde de studenten en de medewerkers van de Universiteit Antwerpen op 25 maart reeds mee dat de examenperiode in juni plaats zal vinden zoals gepland. “Het vermijden van studieduurvertraging door de coronacrisis is immers essentieel”, aldus Van Goethem. “Studenten die in juni kunnen afstuderen, moeten ook in deze moeilijke tijden die mogelijkheid krijgen. En ook alle andere studenten willen we de kans geven op schema te blijven.”

De concrete uitwerking van de examenmodaliteiten gebeurt de komende dagen en weken op het niveau van de negen faculteiten. Voor elk opleidingsonderdeel zal worden bekeken wat de meest aangewezen examenvorm is. Voor alle examens op Universiteit Antwerpen gelden een aantal richtlijnen en afspraken. Die werden maandag 30 maart gecommuniceerd.

 

-         De examenperiode zal een week opschuiven. De examens worden nu georganiseerd tussen 1 juni en 3 juli.

-         De examens worden vanzelfsprekend op een veilige manier georganiseerd, conform de overheidsrichtlijnen die op dat moment gelden, zowel voor computerexamens, schriftelijke examens als voor mondelinge examens.

-         Om de regels van social distancing te respecteren zullen de studenten zo veel mogelijk verspreid worden. De circulatie van studenten zal zorgvuldig worden uitgetekend.

-         In de examenlokalen en computerklassen zal er extra aandacht zijn voor hygiëne: zo zullen de ruimtes tussen twee sessies door telkens ontsmet worden.

-         Voor schriftelijke examens in grote groepen zal de universiteit naast de eigen gebouwen vooral gebruikmaken van de zalen van Antwerp Expo.

“Alle opleidingen zullen nu, vertrekkend van de voorlopige examenroosters, een aangepaste planning uitwerken”, zegt Ann De Schepper, vicerector onderwijs. “Voor stages, practica, bachelor- en masterscripties werken de verantwoordelijke docenten ad hoc oplossingen uit. De extra week net voor de start van de examens en de laatste lesweek bieden mogelijkheden daartoe.”

(bericht en foto UAntwerpen)