Onderwijs

Studentenverenigingen ondertekenen Doop- en Feestcharter

Maandag 27 juni ondertekenen alle Antwerpse studentenverenigingen het vernieuwde Doop- en Feestcharter in GATE15. Zo verklaren ze verschillende engagementen op te nemen voor een leefbare studentenstad.

De stad Antwerpen telt een tachtigtal actieve studentenverenigingen waarvan een groot gedeelte doopactiviteiten organiseert op het openbaar domein. Om deze activiteiten in goede banen te leiden, wordt sinds 2009 een doopcharter opgemaakt. Sinds 2013 is dit charter uitgebreid met extra afspraken voor studentenfeesten.

Traditiegetrouw worden de afspraken gemaakt in nauw overleg met het Antwerps Studentenoverleg (ASO), het stedelijk adviesorgaan voor het studentenbeleid. Het charter informeert de verenigingen over stedelijke ondersteuning, geeft uitleg over de aanvraagprocedures en bepaalt de algemene en specifieke voorwaarden die gelden voor studentenfeesten en doopactiviteiten.