Nieuws

Terrein Blue Gate wordt in sneltempo gesaneerd.

Op het terrein langs de Schelde waar Blue Gate zal verrijzen ,om en rond de Hobokense Olieweg, is bijna 25 hectare van de te saneren 60 nu opgekuist.

16 ton autobanden en 400 kubieke meter afval is al weggevoerd. En dat er daar de voorbije decennia talloze liters olie in de bodem is terechtgekomen, was algemeen geweten. De stank was soms niet te harden. Die olie-drijflagen zijn nu allemaal gelokaliseerd, en die vervuilde grond zal afgegraven worden en weggevoerd. In juni begint dan de bouw van de wegen en de andere infrastructuur die er gepland is in die nieuwe wijk, die een groene corridor zal vormen tussen Hoboken en Antwerpen-Zuid.