Media en Cultuur

Theater De Proefkonijnen sluit definitief door corona

De Proefkonijnen, een theater aan de Frankrijklei dat zonder subsidies kleinschalige voorstellingen maakt, moet het huurcontract opzeggen. Het gezelschap start een petitie op als laatste reddingsboei.

Het theater heeft het moeilijk doordat het een commercieel pand huurt en door zijn vzw-structuur geen beroep kan doen op de hinderpremie of andere steun van de overheid. In tegenstelling tot de meeste andere theateruitbaters heeft het gezelschap geen pand in bruikleen van de stad en krijgt het verder ook geen subsidies. Zonder hinderpremie bleef het dus maand na maand van de eigen middelen de hoge kosten ophoesten. 
 
Er waren contacten met de stad Antwerpen en de bevoegde kabinetten van de Vlaamse overheid maar dat leverde vooralsnog geen perspectief op.
 
De Proefkonijnen lanceerde een petitie om op die manier de politiek te overtuigen dat het theater wel degelijk van betekenis is voor een groot aantal mensen. De petitie werd tijdens de eerste 24 uur door meer dan 1000 mensen ondertekend en nog steeds worden er handtekeningen verzameld. Ondertekenen kan via deze link.  
 
(Foto: © De Proefkonijnen)