Gezondheid

Tien nieuwe aangepaste en levensloopbestendige woningen in Zoersel

Mensen met een zorgnood zelfstandig laten wonen, met ondersteuning van buitenaf. Dat is het opzet van de aangepaste en levensloopbestendige huurwoningen die binnenkort worden gebouwd achter wzc de Buurt in Zoersel.
 
Met dit innovatief project wil de gemeente de zorg tot bij de mensen brengen, in plaats van dat zij moeten verhuizen als de zorgnood te groot wordt. Het terrein achter woonzorgcentrum de Buurt (aan de kant van de Smissestraat) wordt het grondgebied van de tien nieuwe woningen. Dit is goed nieuws voor ouderen, mensen met een beperking én mensen met psychische problemen. Zij hebben momenteel namelijk vaak moeilijkheden om aangepaste én betaalbare huisvesting te vinden op de reguliere woonmarkt. Daarnaast wil Zoersel ook tegen 2025 een aantal bijkomende sociale huurwoningen realiseren. Daarnaast komt op dezelfde plaats ook een ontmoetingsruimte.