Nieuws

Tien wagens van roekeloze bestuurders in beslag genomen

De Antwerpse lokale politie heeft de voorbije zes maanden tien wagens bestuurlijk in beslag genomen van bestuurders die andere weggebruikers in gevaar brachten en gekend waren voor eerdere verkeersinbreuken.

Het gaat om een proefproject om hardleerse overtreders tot andere inzichten te brengen. 'De bestuurlijke inbeslagnames missen dus hun effect niet, maar gebeuren zeer gericht', concludeert burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Om hun voertuig eventueel terug te krijgen, moeten de bestuurders in kwestie een begeleidingstraject doorlopen, dat onder meer bestaat uit het volgen van een sessie 'Alcohol in het verkeer' bij VIAS en/of het toneelstuk 'Fractie van een seconde' over de mogelijke gevolgen van verkeersongevallen. Ze moeten uiteraard ook hun verkeersboetes betalen en een retributie voor de duur van de inbeslagname.

Van de tien voertuigen werden er al zes vrijgegeven na zo'n traject, al werden er nog maar drie effectief opgehaald. 'De eerste zes maanden maken duidelijk dat dit een maatregel is die niet onbezonnen wordt toegepast', zegt De Wever. 'In alle zaken was er sprake van gevaarlijk rijgedrag, vaak onder invloed. We gaan het proefproject voortzetten en na een jaar evalueren of de maatregel breder moet worden ingebed in de reguliere werking van ons korps.

'Uit een overzicht van de tien inbeslagnames blijkt dat het ging om feiten zoals het ontvluchten van politiecontroles en daarbij aan hoge snelheid voetgangers in gevaar brengen, het opzettelijk uitvoeren van slipmanoeuvres voor een school of met een bromfiets op het voetpad rijden. De bestuurders waren steeds gekend voor eerdere feiten en/of bleken onder invloed van alcohol of drugs.

(Bron: Belga)

(Foto: © Lokale Politie Antwerpen)