Nieuws

17 arrestaties in groot Belgisch-Nederlands mestfraudeonderzoek

Bij 32 huiszoekingen in Vlaanderen en Nederland in het kader van een grootschalig mestfraudeonderzoek zijn vandaag 17 personen opgepakt. Dat meldt het parket van Antwerpen. 13 voertuigen en opleggers werden onder bewarend beslag gesteld. Vooral een groep landbouwbedrijven met hoofdzetel in Merksplas en een mestverwerkend bedrijf in de Waaslandhaven - 'een van de grootste mestverwerkers van West-Europa' - worden door de speurders in het vizier genomen. 

Het onderzoek bestaat eigenlijk uit twee afzonderlijke, maar wel aan elkaar gelinkte onderzoeken. Het eerste draait rond de groep landbouwbedrijven, onder meer actief in akkerbouw, veeteelt, voedingsindustrie (zuivel) en mestverwerking (co-vergisting en biogas). 'Zij hebben met andere woorden de hele keten van A tot Z in handen en dat maakt de groep erg fraudegevoelig', aldus het parket. 'Recente doorlichting en vaststellingen van de Mestbank brachten aan het licht dat er bij de gerapporteerde stalen van de firma's van de groep vermoedens waren van fraude met de verhouding dikke/dunne fractie en met de gehaltes nitraat en fosfaat. De Omgevingsinspectie had de voorbije jaren al meerdere milieumisdrijven vastgesteld bij bedrijven van deze groep.' 

Het tweede onderzoek spitst zich toe op het mestverwerkend bedrijf, dat nauw zou samenwerken met de landbouwbedrijven. 'De groep uit Merksplas voert onder meer een grote hoeveelheid mest (dikke fractie) en digestaat af naar de firma in de Waaslandhaven', stelt het parket. 'De Mestbank had meerdere vergelijkbare onregelmatigheden vastgesteld in stalen van de twee clusters . In beide onderzoeken komen een aantal dezelfde rechtspersonen en natuurlijke personen terug die in beide groepen actief zijn. Concreet zou er sprake zijn van grootschalige fraude met mest, onder meer door het uitvoeren van grote aantallen niet-geregistreerde mesttransporten en het manipuleren van analyseresultaten van staalnames van mest.  

Er vonden vandaag 24 huiszoekingen plaats in Vlaanderen en 8 in Nederland, omdat de firma uit de Waaslandhaven ook daar actief is en er ook in Nederland al een onderzoek liep. Naast de arrestaties en de inbeslagname van voertuigen en opleggers werden er ook stalen genomen bij installaties. De feiten worden op dit moment gekwalificeerd als criminele organisatie, valsheid in geschriften en oplichting, maar ook inbreuken op het mestdecreet, het omgevingsvergunningsdecreet, het decreet algemene bepalingen milieubeleid, het materialendecreet, de Europese Verordening inzake overbrenging van afvalstoffen en de Europese Verordening inzake dierlijke bijproducten. 

(foto Pixabay)